Събитие 2:
Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст,
Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст,