Събитие 3:
Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст,
Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст,